Postępowanie rekrutacyjne do klasy VII dwujęzycznej na rok szk. 2024/25

Kandydaci do klasy dwujęzycznej składają w sekretariacie uczniowskim wniosek o przyjęcie  do danej klasy od 01 marca 2024 do 06 marca 2024.
 
Na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe informujemy, że językiem  obcym, który jest językiem nauczania w klasie dwujęzycznej, jest język angielski.
 
Sprawdzian predyspozycji z języka angielskiego odbędzie się 07 marca 2024r. o godz.14.45 w sali 106.
 
Zgłoszenie kandydata do klasy VII dwujęzycznej
wniosek do pobrania

Nabór do przedszkoli rok szk. 2024/25

Informacje o postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Vulcan. 

 Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025 można:

 1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu:https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/suwalki, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły;

 
Wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025 przedkładacie Państwo w formie papierowej dokumenty potwierdzające dane zapisane w ww. wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów naboru.

załącznik 1 Oświadczenie o posiadaniu suwalskiej karty mieszkańca pobierz
załącznik 2 Oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce / studiowaniu w systemie dziennym pobierz
załącznik 3 Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka i objęciu obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2024/2025 pobierz
załącznik 4  Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do żłobka / innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w roku szkolnym 2023/2024 pobierz
załącznik 5 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz
załącznik 6 Oświadczenie o posiadaniu opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka pobierz
załącznik 7 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej  nr 2 w Suwałkach pobierz
załącznik 8 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata pobierz

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/25 do klasy I

Informacje o postępowaniu rekrutacyjnym:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Vulcan (klasy I ).

Link do zapisu dziecka do I klasy:
 
Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.
Do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

załącznik 1  Oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym pobierz
załącznik 2  Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w obwodzie szkoły pobierz
załącznik 3  Oświadczenie o realizacji przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego  w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach  pobierz
załącznik 4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz
załącznik 5 Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach  pobierz           
załącznik 6  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata pobierz
załącznik 7 Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą pobierz
załącznik 8 Oświadczenie  pobierz
załącznik 9  Oświadczenie o odprowadzaniu podatku na rzecz miasta Suwałk pobierz
załącznik 10 Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych kandydata w obwodzie szkoły pobierz
załącznik 11 Oświadczenie o zatrudnieniu w szkole prowadzonej przez miasto Suwałki pobierz

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych oraz IV sportowych i klas VII dwujęzycznych

Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne do klasy VII dwujęzycznej na rok szk. 2023/24

Kandydaci do klasy dwujęzycznej składają w sekretariacie uczniowskim wniosek o przyjęcie  do danej klasy od 02 marca 2023 do 07 marca 2023.
 
Na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe informujemy, że językiem  obcym, który jest językiem nauczania w klasie dwujęzycznej, jest język angielski.
 
Sprawdzian predyspozycji z języka angielskiego odbędzie się 10 marca 2023r. o godz.14.45 w sali 106.
 
Zgłoszenie kandydata do klasy VII dwujęzycznej
wniosek do pobrania
 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/24 do klasy I

Informacje o postępowaniu rekrutacyjnym:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Vulcan (klasy I ).

Link do zapisu dziecka do I klasy:
 
Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.
Do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

załącznik 1  Oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym pobierz
załącznik 2  Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w obwodzie szkoły pobierz
załącznik 3  Oświadczenie o realizacji przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego  w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach  pobierz
załącznik 4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz
załącznik 5 Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach  pobierz           
załącznik 6  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata pobierz
załącznik 7 Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą pobierz
załącznik 8 Oświadczenie  pobierz
załącznik 9  Oświadczenie o odprowadzaniu podatku na rzecz miasta Suwałk pobierz
załącznik 10 Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych kandydata w obwodzie szkoły pobierz
załącznik 11 Oświadczenie o zatrudnieniu w szkole prowadzonej przez miasto Suwałki pobierz

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych oraz IV sportowych i klas VII dwujęzycznych

Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym

Nabór do przedszkoli rok szk. 2023/24

Informacje o postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Vulcan. 

 Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024 można:

 1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu:https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/suwalki, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły;

2. otrzymać wzór ww. wniosku w szkole, wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie uczniowskim. 
Wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024 przedkładacie Państwo w formie papierowej dokumenty potwierdzające dane zapisane w ww. wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów naboru.

 załącznik 1 Oświadczenie o posiadaniu suwalskiej karty mieszkańca pobierz

załącznik 2 Oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce / studiowaniu w systemie dziennym pobierz

załącznik 3 Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka i objęciu obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2023/2024 pobierz

załącznik 4  Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do żłobka / innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w roku szkolnym 2022/2023 pobierz

załącznik 5 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz

załącznik 6 Oświadczenie o posiadaniu opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka pobierz

załącznik 7 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej  nr 2 w Suwałkach pobierz

załącznik 8 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata pobierz

Informacje ogólne - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki na rok szkolny 2023/2024 tutaj

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Postępowanie rekrutacyjne do klasy VII dwujęzycznej rok szk. 2022/2023

Kandydaci do klasy dwujęzycznej składają w sekretariacie uczniowskim wniosek o przyjęcie  do danej klasy od 02 marca 2022 do 07 marca 2022.
 
Na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe informujemy, że językiem  obcym, który jest językiem nauczania w klasie dwujęzycznej, jest język angielski.
 
Sprawdzian predyspozycji z języka angielskiego odbędzie się 10 marca 2022r. o godz.14.45 w sali 106.
 
Zgłoszenie kandydata do klasy VII dwujęzycznej - wniosek do pobrania
 
 

Nabór do przedszkoli rok szk.2022/2023

Informacje o postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Vulcan. 

 Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023 można:

 1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu:https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/suwalki, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły;

  Instrukcja wypełniania wniosku: https://youtu.be/AtmYhRLu4Ro 

2. otrzymać wzór ww. wniosku w szkole, wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie uczniowskim. 
Wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023 przedkładacie Państwo w formie papierowej dokumenty potwierdzające dane zapisane w ww. wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów naboru.

 załącznik 1 Oświadczenie o posiadaniu suwalskiej karty mieszkańca pobierz

załącznik 2 Oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce / studiowaniu w systemie dziennym pobierz

załącznik 3 Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka i objęciu obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2022/2023 pobierz

załącznik 4  Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do żłobka / innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w roku szkolnym 2021/2022 pobierz

załącznik 5 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz

załącznik 6 Oświadczenie o posiadaniu opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka pobierz

załącznik 7 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej  nr 2 w Suwałkach pobierz

załącznik 8 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata pobierz

Informacje ogólne - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki na rok szkolny 2022/2023

DEKLARACJA o  kontynuacji wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach  w roku szkolnym 2022/2023

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 do klasy I

Informacje o postępowaniu rekrutacyjnym:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Vulcan (klasy I ).

Link do zapisu dziecka do I klasy:
 
Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.
Do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

załącznik 1  Oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym pobierz
załącznik 2  Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w obwodzie szkoły pobierz
załącznik 3  Oświadczenie o realizacji przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego  w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach  pobierz
załącznik 4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz
załącznik 5 Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach  pobierz           
załącznik 6  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata pobierz
załącznik 7 Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą pobierz
załącznik 8 Oświadczenie  pobierz
załącznik 9  Oświadczenie o odprowadzaniu podatku na rzecz miasta Suwałk pobierz
załącznik 10 Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych kandydata w obwodzie szkoły pobierz
załącznik 11 Oświadczenie o zatrudnieniu w szkole prowadzonej przez miasto Suwałki pobierz

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych oraz IV sportowych i klas VII dwujęzycznych

Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do klasy VII dwujęzycznej

W dniach od 23 marca 2021r. od godz.8.00 do 26 marca 2021r. do godz.14.00 rodzice uczniów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy dwujęzycznej na rok szkolny 2021/2022 mają możliwość złożenia potwierdzenia woli przyjęcia ucznia dwoma sposobami:
 
2. Dostarczyć oświadczenie woli przyjęcia ucznia w wersji papierowej poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej ustawionej w przedsionku szkoły.

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do oddziału dwujęzycznego w VII klasie szkoły podstawowej - do pobrania

Potwierdzenie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej

Od dnia 23 marca 2021 r. od godz. 9.00 do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 14.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego, również tych, którzy złożyli deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko oraz uczniów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej ( dotyczy kandydatów spoza obwodu) na rok szkolny 2021/2022 mają możliwość złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka dwoma sposobami:
 
2. Dostarczyć oświadczenie woli przyjęcia dziecka  w wersji papierowej poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej ustawionej w przedsionku szkoły.
 
 
POTWIERDZENIE WOLI przyjęcia kandydata kontynuującego wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022/przyjęcia kandydata zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/szkoły na rok szkolny 2021/2022 - do pobrania

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej na rok szkolny 2021/2022

Kandydaci do klasy dwujęzycznej składają w sekretariacie uczniowskim wniosek o przyjęcie  do danej klasy od 02 marca 2021 do 05 marca 2021.
Na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe informujemy, że językiem  obcym, który jest językiem nauczania w klasie dwujęzycznej, jest język angielski.
Sprawdzian predyspozycji z języka angielskiego odbędzie się 11 marca 2021r. o godz.14.45 w sali 106.
 
 
 
 
 

Postępowanie rekrutacyjne do I klas na rok szk. 2021/2022

 
 
 
 

załącznik 1  Oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym pobierz

załącznik 2  Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w obwodzie szkoły pobierz

załącznik 3  Oświadczenie o realizacji przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego  w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach  pobierz

załącznik 4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz

załącznik 5 Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach  pobierz           

załącznik 6  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata pobierz

załącznik 7 Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą pobierz

załącznik 8 Oświadczenie  pobierz

załącznik 9  Oświadczenie o odprowadzaniu podatku na rzecz miasta Suwałk pobierz

załącznik 10 Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych kandydata w obwodzie szkoły pobierz

załącznik 11 Oświadczenie o zatrudnieniu w szkole prowadzonej przez miasto Suwałki pobierz

 

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022 można:

 1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu: https://suwalki.przedszkola.vnabor.pl/, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły;

 Instrukcja wypełniania wniosku: https://youtu.be/AtmYhRLu4Ro

2. otrzymać wzór ww. wniosku w szkole, wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie uczniowskim. 

Wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przedkładacie Państwo w formie papierowej dokumenty potwierdzające dane zapisane w ww. wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów naboru.

 załącznik 1 Oświadczenie o posiadaniu suwalskiej karty mieszkańca pobierz

załącznik 2 Oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce / studiowaniu w systemie dziennym pobierz

załącznik 3 Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka i objęciu obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2021/2022 pobierz

załącznik 4  Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do żłobka / innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w roku szkolnym 2020/2021 pobierz

załącznik 5 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz

załącznik 6 Oświadczenie o posiadaniu opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka pobierz

załącznik 7 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej  nr 2 w Suwałkach pobierz

załącznik 8 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydatapobierz

 

 

 

 

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na 2021/2022 rok.

Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia kryteriów obowiązujących  w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego r.szk.2020/2021

Lista kandydatów nieprzyjętych, którzy mieli jednostkę na I miejscu listy preferencji

Lista kandydatów przyjętych i kontynuujących