Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej  w Suwałkach:

Czytaj więcej...

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami  Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach:

1. Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych
2. Regulamin pracy zdalnej
3. Regulamin Rady Pedagogicznej
4. Regulamin przechowywania i ochrony danych osobowych  
5. Regulamin ZFŚS
6. Regulamin postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych
7. Regulamin pracy
8. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi
9. Regulamin wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych
10. Regulamin kontroli zarządczej 

Czytaj więcej...