Uczniowie przyjęci do przedszkola i klasy pierwszej

W zakładce REKRUTACJA znajdują się listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola i klasy pierwszej.

Informacje dla uczniów klas 8

Informacje na temat egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2020

Informacja dla rodziców dzieci-kandydatów do klasy I lub oddziału przedszkolnego

W zakładce REKRUTACJA znajdują się listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz kontynuujących naukę w oddziale przedszkolnym w naszej placówce.

W zakładce REKRUTACJA zostały opublikowane listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej z obwodu i zakwalifikowanych do klasy pierwszej spoza obwodu.

W zakładce REKRUTACJA znajdują się informacje na temat terminu i sposobu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego.

Ważna informacja ws. rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

Prosimy o zapoznanie się ze zmianą zasad związaną z dostarczeniem dokumentów rekrutacyjnych do suwalskich placówek oświatowych.

 Informacje na stronie Urzędu Miasta

List Prezydenta Miasta Suwałk do rodziców - nabór do przedszkoli

List Prezydenta Miasta Suwałk do rodziców - rekrutacja do klas I (uczniowie spoza obwodu)

Apel Prezydenta Miasta Suwałk

Apel Prezydenta Miasta Suwałk do suwalskich dzieci, młodzieży i rodziców.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8

Uwaga pracownicy szkoły i rodzice uczniów!

Na dziecko  w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje  na stronie internetowej ZUS.
 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

PILNE!

 
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br.  funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. 
 
12 i 13 marca br. w przedszkolu i szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze z wychowankami i uczniami, którzy nie mają zapewnionej w domu opieki.
 
 
Od poniedziałku 16 marca do 25 marca br., wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły. 
 

Organizacja rekolekcji wielkopostnych 2020

Organizacja rekolekcji wielkopostnych w SP2:

- klasy I-III

- klasy IV-VI

- klasy VII - VIII