Projekt w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego CUMULUS

W związku z ustanowieniem przez Prezydenta Miasta Suwałk inicjatywy pod tytułem Szkolny Budżet Obywatelski CUMULUS, przez naszą szkołę został zgłoszony jeden projekt pod nazwą „Wygodne i aktywne przerwy”, zaproponowany przez klasę 4b, samorząd szkolny i szkolne koło wolontariatu.

Betlejemskie Światełko Pokoju

20231220 09010720 grudnia do naszej szkoły dotarło Betlejemskie Światełko Pokoju z Groty w Betlejem, gdzie narodził się Jezus. Harcerze z hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego przekazali Światełko na ręce pani dyrektor Ewy Brzozowskiej.

Czytaj więcej...

Decyzje stypendialne

Osoby, które złożyły wnioski o stypendium szkolne, proszone są o zgłoszenie się na dyżurkę po odbiór decyzji o przyznanym stypendium.

Dzień Nauczyciela 2023

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023 (https://dokumenty.mein.gov.pl/2c38c853-f769-412a-9398-cc629fd12033/listministraedukacjiinaukizokazjidniaedukacjinarodowej2023.pdf)
 

Badania populacyjne - cukrzyca typu 1

cukrzycaInformacje o badaniach

Klauzula informacyjna i zgoda rodzica

Formularz świadomej zgody pacjenta

Stypendium szkolne 2023/24

W nowym roku szkolnym 2023/2024 rodzice oraz opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałki:

Informacje ogólne
Wniosek o przyznanie stypendium
Oświadczenie - numer konta
Oświadczenie wnioskodawcy
Katalog zakupów

Nowy plan lekcji 2023/2024

W zakładce po lewej stronie został opublikowany nowy plan lekcji.

Opłaty za obiady

Informujemy, że całodzienne wyżywienie w oddziale przedszkolnym wynosi 14,00 zł.
Obiady w szkole:  8,00 zł uczniowie, 14,00 zł nauczyciele.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Do pobrania - Karta uczestnika świetlicy w roku szkolnym 2023/2024