Piłka siatkowa dla dzieci z klas I-III

MKS Ślepsk Malow Suwałki zaprasza dzieci z klas I, II, III na zajęcia z piłki siatkowej. Odbywać się one będą w środy w godz. 16.00-17.00 i w soboty w godz. 13.00-14.00 na małej hali Suwałki Arena ul. Zarzecze 26. Zajęcia prowadzi p.Wiesław Orłowski, instruktor piłki siatkowej.

Kontakt: Beata Harasimowicz 602448488

Zajęcia są współfinansowane z dotacji UM w Suwałkach oraz ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stypendium szkolne 2022/2023

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 stypendium będzie realizowane na zasadzie refundacji. Rodzic, po otrzymaniu decyzji przyznającej, będzie zobowiązany do dostarczenia faktur/rachunków do Wydziału Oświaty i Wychowania. Po weryfikacji nastąpi zwrot poniesionych kosztów do wysokości stypendium na wskazane konto.

stypendium-informacje ogólne
wniosek o przyznanie stypendium
katalog zakupów
oświadczenie wnioskodawcy
oświadczenie-numer rachunku bankowego

Listy z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023

 List Ministra Edukacji i Nauki na rozpoczęcie roku 2022-2023 

List Prezydenta Miasta Suwałk skierowany do uczniów, nauczycieli, rodziców z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

 

Czytaj więcej...

Zapisy do świetlicy i do stołówki szkolnej

Do pobrania: 

1. Karta zapisu dziecka do świetlicy

2. Karta zapisu dziecka na obiady do stołówki szkolnej

Uwaga, absolwenci klas ósmych!

W dniu 11 lipca 2022 r. opublikowane zostało zarządzenie Nr 55/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie Nr 2/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2022 roku

Czytaj więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa znowu w naszej szkole!

nprczSzanowni Rodzice, informujemy, że nasza szkoła w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (na lata 2021-2025) otrzymała 15 tys. złotych (w tym 3 tys. od Urzędu Miasta Suwałki), które zostaną  przeznaczone na działalność promującą czytelnictwo, wyposażenie biblioteki oraz w przeważającym  stopniu na zakup nowości wydawniczych. 
Przystępując do NPRCz i otrzymując dotację, szkoła zobowiązała się do podjęcia określonych działań na rzecz promocji czytelnictwa. Jednym z wymogów jest zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu szkolnego na temat planowanych zakupów oraz podjęcie współpracy z biblioteką publiczną obejmującą m.in. planowanie zakupów książek.
Zachęcamy do zapoznania się z listą planowanych zakupów. Ewentualne uwagi prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz planowanych zakupów książek

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

wakacje 22

 Listy na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. 

List Prezydenta Miasta Suwałk 

List Ministra Edukacji Narodowej

Opłata za zniszczone bądź niezwrócone podręczniki

Informujemy, że wpłat za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach, nr: 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949.

W treści przelewu należy wpisać:
“ Zwrot za podręcznik – kl. ..., SP2, imię i nazwisko dziecka – dotacja”.
 

Organizacja zakończenia roku szk. 2021/2022

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2021/2022

 w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

Czytaj więcej...