Decyzje stypendialne

Osoby, które złożyły wnioski o stypendium szkolne, proszone są o zgłoszenie się na dyżurkę po odbiór decyzji o przyznanym stypendium.

Dzień Nauczyciela 2023

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023 (https://dokumenty.mein.gov.pl/2c38c853-f769-412a-9398-cc629fd12033/listministraedukacjiinaukizokazjidniaedukacjinarodowej2023.pdf)
 

Badania populacyjne - cukrzyca typu 1

cukrzycaInformacje o badaniach

Klauzula informacyjna i zgoda rodzica

Formularz świadomej zgody pacjenta

Stypendium szkolne 2023/24

W nowym roku szkolnym 2023/2024 rodzice oraz opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałki:

Informacje ogólne
Wniosek o przyznanie stypendium
Oświadczenie - numer konta
Oświadczenie wnioskodawcy
Katalog zakupów

Więcej artykułów…

  1. Nowy plan lekcji 2023/2024