Edukacja z wojskiem

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w programie edukacyjno-obronnym „Edukacja z wojskiem”, którego głównym celem było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Czytaj więcej...

Szczepienia ochronne

Ministerstwo Zdrowia, działając wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, podejmuje działania na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych dzieci. Prosimy zapoznać się z informacją na temat szczepień ochronnych.

Stypendia za szczególne osiągnięcia dla uczniów w trudnej sytuacji

Nabór na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej 

Poradnictwo specjalistyczne na terenie miasta Suwałk w 2024r

Bezpłatne poradnictwo socjalne, psychologiczne, prawne i wszelkie inne formy wsparcia specjalistycznego na terenie Suwałk w 2024 roku: WYKAZ

Dzień Otwarty 2024

 

Czytaj więcej...