Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

wakacje 22

 Listy na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. 

List Prezydenta Miasta Suwałk 

List Ministra Edukacji Narodowej

Opłata za zniszczone bądź niezwrócone podręczniki

Informujemy, że wpłat za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach, nr: 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949.

W treści przelewu należy wpisać:
“ Zwrot za podręcznik – kl. ..., SP2, imię i nazwisko dziecka – dotacja”.
 

Organizacja zakończenia roku szk. 2021/2022

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2021/2022

 w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

Czytaj więcej...

Co należy wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty?

Uczniów klas VIII serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmów, które pomogą w tegorocznych zmaganiach egzaminacyjnych:

https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1467&Itemid=134

Stypendia szkolne 2022

Informujemy, że decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego są do odebrania na dyżurce szkolnej.

Informacje dla Wnioskodawcy

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego