Stypendium szkolne 2023/24

W nowym roku szkolnym 2023/2024 rodzice oraz opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałki:

Informacje ogólne
Wniosek o przyznanie stypendium
Oświadczenie - numer konta
Oświadczenie wnioskodawcy
Katalog zakupów

Nowy plan lekcji 2023/2024

W zakładce po lewej stronie został opublikowany nowy plan lekcji.

Opłaty za obiady

Informujemy, że całodzienne wyżywienie w oddziale przedszkolnym wynosi 14,00 zł.
Obiady w szkole:  8,00 zł uczniowie, 14,00 zł nauczyciele.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Do pobrania - Karta uczestnika świetlicy w roku szkolnym 2023/2024