Informacja dla rodziców dzieci-kandydatów do klasy I lub oddziału przedszkolnego

W zakładce REKRUTACJA znajdują się listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz kontynuujących naukę w oddziale przedszkolnym w naszej placówce.

W zakładce REKRUTACJA zostały opublikowane listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej z obwodu i zakwalifikowanych do klasy pierwszej spoza obwodu.

W zakładce REKRUTACJA znajdują się informacje na temat terminu i sposobu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego.

Ważna informacja ws. rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

Prosimy o zapoznanie się ze zmianą zasad związaną z dostarczeniem dokumentów rekrutacyjnych do suwalskich placówek oświatowych.

 Informacje na stronie Urzędu Miasta

List Prezydenta Miasta Suwałk do rodziców - nabór do przedszkoli

List Prezydenta Miasta Suwałk do rodziców - rekrutacja do klas I (uczniowie spoza obwodu)

Apel Prezydenta Miasta Suwałk

Apel Prezydenta Miasta Suwałk do suwalskich dzieci, młodzieży i rodziców.