Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

yczenia DEN

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

Szanowni Rodzice, rozwój czytelnictwa uczniów jest jednym z podstawowych celów pracy każdego nauczyciela bibliotekarza. Korzystając z możliwości kontaktu z Państwem i jednocześnie realizując wymogi Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zachęcam do zapoznania się z listem na temat korzyści płynących z czytania z dzieckiem i obejrzenia krótkiej prezentacji na temat wartości czytania. Więcej na temat realizacji NPRCZ w SZKOŁA/PROGRAMY I PROJEKTY                                                                                          
list do rodziców
prezentacja

Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2022/2023

W zakładce Ubezpieczenia znajdują się aktualne informacje na temat ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w bieżącym roku szkolnym.

Piłka siatkowa dla dzieci z klas I-III

MKS Ślepsk Malow Suwałki zaprasza dzieci z klas I, II, III na zajęcia z piłki siatkowej. Odbywać się one będą w środy w godz. 16.00-17.00 i w soboty w godz. 13.00-14.00 na małej hali Suwałki Arena ul. Zarzecze 26. Zajęcia prowadzi p.Wiesław Orłowski, instruktor piłki siatkowej.

Kontakt: Beata Harasimowicz 602448488

Zajęcia są współfinansowane z dotacji UM w Suwałkach oraz ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stypendium szkolne 2022/2023

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 stypendium będzie realizowane na zasadzie refundacji. Rodzic, po otrzymaniu decyzji przyznającej, będzie zobowiązany do dostarczenia faktur/rachunków do Wydziału Oświaty i Wychowania. Po weryfikacji nastąpi zwrot poniesionych kosztów do wysokości stypendium na wskazane konto.

stypendium-informacje ogólne
wniosek o przyznanie stypendium
katalog zakupów
oświadczenie wnioskodawcy
oświadczenie-numer rachunku bankowego