Edukacja z wojskiem

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w programie edukacyjno-obronnym „Edukacja z wojskiem”, którego głównym celem było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Czytaj więcej...

Szczepienia ochronne

Ministerstwo Zdrowia, działając wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, podejmuje działania na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych dzieci. Prosimy zapoznać się z informacją na temat szczepień ochronnych.

Stypendia za szczególne osiągnięcia dla uczniów w trudnej sytuacji

Nabór na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej 

Poradnictwo specjalistyczne na terenie miasta Suwałk w 2024r

Bezpłatne poradnictwo socjalne, psychologiczne, prawne i wszelkie inne formy wsparcia specjalistycznego na terenie Suwałk w 2024 roku: WYKAZ

Dzień Otwarty 2024

 

Czytaj więcej...

Postępowanie rekrutacyjne na rok szk. 2024/25

W zakładce REKRUTACJA znajdują się informacje o postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, do klasy VII dwujęzycznej, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2024/25 

Linki do rekrutacji do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych będą aktywne od 1 marca.

SP2 Zaprasza!

O tym, że SP2 jest najstarszą szkołą podstawową w Suwałkach, wiedzą wszyscy w mieście. Absolwent naszej szkoły, Dominik Stelmach, udowodnił, że nasza „Dwójka” ma duszę i niepowtarzalny klimat. Mimo upływu lat jest też placówką nowoczesną i przyjazną dla uczniów i przedszkolaków. Nie wierzycie? Obejrzyjcie film!

Projekt w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego CUMULUS

W związku z ustanowieniem przez Prezydenta Miasta Suwałk inicjatywy pod tytułem Szkolny Budżet Obywatelski CUMULUS, przez naszą szkołę został zgłoszony jeden projekt pod nazwą „Wygodne i aktywne przerwy”, zaproponowany przez klasę 4b, samorząd szkolny i szkolne koło wolontariatu.

Betlejemskie Światełko Pokoju

20231220 09010720 grudnia do naszej szkoły dotarło Betlejemskie Światełko Pokoju z Groty w Betlejem, gdzie narodził się Jezus. Harcerze z hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego przekazali Światełko na ręce pani dyrektor Ewy Brzozowskiej.

Czytaj więcej...

Decyzje stypendialne

Osoby, które złożyły wnioski o stypendium szkolne, proszone są o zgłoszenie się na dyżurkę po odbiór decyzji o przyznanym stypendium.