Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach:

 

Zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie wynagradzania pracowników administracji i obsługi

Zarządzenie z dnia 1 września 2019 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w szkole i oddziale przedszkolnym

Zał. 1 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Zarządzenie z dnia 1 września 2018r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w szkole i oddziale przedszkolnym

Zał.1 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Zarządzeniez dn. 21.02.2018r. w sprawie obowiazywania Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt i Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją.

Zarządzenie z dn. 11.01.2018r. w sprawie obowiązywania regulaminów ZFŚS, Wynagradzania i Kontroli Zarządczej

Zarządzenie  z dn. 02.01.2018r. w sprawie w sprawie określenia warunków wynajmu, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych

Zarządzenie z dn. 29.12.2017r. w sprawie obowiązywania regulaminu pracy

Zarządzenie z dn.28.12.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych użyczonych będących własnością Urzedu Miasta w Suwałkach

Zarządzenie z dnia 02.11.2017 r. w sprawie dokonania oceny warunkówna stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie z dnia 02.11.2017r. w sprawie szkolenia pracowników w dziedzinie BHP

Zarządzenia z dnia 02.11.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych bedących własnoscią szkoły

Zarządzenie  z dn. 25.10.2017r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szk. 2017/2018

Zarządzenie z dn. 24.10.2017r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 2 w roku szk. 2017/2018

Zarządzenie  z dn. 15.09.2017r. ws powołania Zespołu ds. selekcji księgozbioru w dziale dziecięcym  biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2

Zarządzenie z dn. 1.09.2017r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w szkole i w oddziale przedszkolnym.

Zał.1 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Zarządzenie  z dn. 1.09.2017r.  ws. powołania Zespołu ds. selekcji księgozbioru w dziale młodzieżowym biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 

Zarządzenie z dn. 1.09.2017r. ws. powołania komisji ds. funduszu socjalnego

Zarządzenie z dn. 1.09.2017r.ws. powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2017/2018