Zajęcia pozalekcyjne r. szk. 2020/2021

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez MSiT z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2020 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy”. Termin realizacji: od 7 września- 2020r. do 7 grudnia 2020r. HARMONOGRAM

Zajęcia pozalekcyjne r.szk.2019/2020

Zajęcia  pozalekcyjne finansowane ze środków MKRPA w Suwałkach w 2020r. - program ,,Aktywny Suwalczanin" HARMONOGRAM

 

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez MSiT z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2020 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy”. Termin realizacji: od 10 lutego - 2020r. do 05 czerwca 2020r. HARMONOGRAM

 

 HARMONOGRAM POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKKOREKCYJNO– KOMPENSACYJNEJ  z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2019 roku pn. „Małym i dużym sport zdrowiu służy-2”od 9 września 2019r. do 6 grudnia 2019r.

 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły od 7 października do 13 grudnia 2019r. Harmonogram

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu "AKTYWNY SUWALCZANIN" od 30 września 2019r. do 13 grudnia 2019r.  Harmonogram

 

Zajęcia pozalekcyjne II sem.rok szk. 2018/2019

Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej współfinansowane przez MSiT z funduszu zajęć sportowych w 2019 roku pn."Małym i dużym sport zdrowiu służy-2" od 11.02.2019 do 7.06.2019r. harmonogram

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu Aktywny Suwalczanin II-V 2019r. harmonogram

Zajęcia pozalekcyjne zorganizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły finansowane z MKRPA w Suwałkach od 25.02.2019r. do 31.05.2019r. harmonogram

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe dla uczniów SP2 organizowane w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

harmonogram

Zajęcia w ramach programu wychowawczo - profilaktycznego

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

zorganizowanych w ramach programu profilaktycznego szkoły finansowane z MKRPA w Suwałkach

Czytaj więcej...