Zajęcia pozalekcyjne 2023/24 "Aktywny Suwalczanin"

Zajęcia pozalekcyjne finansowane ze środków MKRPA w Suwałkach w 2024 roku program ,,Aktywny Suwalczanin” . Termin realizacji : od 11.03.2024r. do 24 maja 2024r.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne 2023/24 "Sport wszystkim dzieciom służy"

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2024 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja 2024” . Termin realizacji: od 4 marca do 7 czerwca 2024r.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne 2023/24 ze środków MKRPA

Zajęcia pozalekcyjne zaplanowane do realizacji w ramach programu profilaktycznego szkoły ze środków MKRPA w Suwałkach.  Termin realizacji: od 04 marca 2024 do 24 maja 2024  

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne rok szk.2022/2023

Zajęcia pozalekcyjne finansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach w 2023 roku - program Aktywny Suwalczanin- termin realizacji od 20 lutego 2023r. do 12 maja 2023r. HARMONOGRAM

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2023 roku pn. Sport wszystkim dzieciom służy- Edycja 2023- termin realizacji od 27 lutego 2023r. do 27 maja 2023r. HARMONOGRAM

Zajęcia pozalekcyjne finansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach w 2023 roku- termin realizacji od od 27.02.2023r. do 19.05.2023r. HARMONOGRAM

Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pn. Sport wszystkim dzieciom służy - Edycja 2022- termin realizacji od 19.09.2022r. - 03.12.2022r. HARMONOGRAM

Zajęcia pozalekcyjne zorganizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły ze środków MKRPA w Suwałkach "AKTYWNY SUWALCZANIN" HARMONOGRAM

Zajęcia pozalekcyjne r.szk. 2021/2022

  • Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja 2022” od 21.03.2022r. do 04.06.2022r. HARMONOGRAM

  • Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły HARMONOGRAM
  • Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2021 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja II” od 13 września 2021r. do 8 grudnia 2021r. HARMONOGRAM