Rada Pedagogiczna

 DYREKTOR SZKOŁY
EWA BRZOZOWSKA

Z - CA DYREKTORA
WANDA SZCZESNA

 
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:
EWA BUTKIEWICZ
JOANNA HARABURDA
EDYTA JURGIELEWICZ 
MARTA JUSTYNA GÓRAL
PAULA SOKOŁOWSKA

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
EWA GÓRSKA
ANNA KAMYSZEK
JUSTYNA RÓŻYŃSKA

 GRAŻYNA SERAFIN
TERESA SINKIEWICZ-ROMATOWSKA
ELŻBIETA STEFANOWICZ 
KAMILA STELMACH
WANDA SZCZESNA
EWA SZCZESNA-WASILEWSKA 

BEATA WAWRENTOWICZ

RELIGIA:
AGNIESZKA BOŻENA BRZOZOWSKA
JOANNA SMYKOWSKA
SIOSTRA TERESA KALSKA

 JĘZYK POLSKI:
DOROTA DREJER
MAŁGORZATA KUSZEL 
ADRIANNA RYBAK
IZABELA WALENDZEWICZ

TERESA ZAFORYMSKA

HISTORIA:
EWA BRZOZOWSKA
ALICJA GODLEWSKA (URLOP)
BARBARA HARABURDA
PAWEŁ MAKAREWICZ

 

JĘZYK ANGIELSKI:
ANETA ORCHOWSKA
ALINA ŻUKOWSKA
JACEK ŻYLIŃSKI
MAŁGORZATA BUTKIEWICZ-NOLKO 
DOROTA KOŚCIUCH
DOROTA WASZKIEWICZ

JĘZYK NIEMIECKI
HANNA MIŁKOWSKA-LEONOWICZ

MATEMATYKA:
GRAŻYNA GWIAZDOWSKA
BEATA PROTASIEWICZ
RENATA RENKIEWICZ - WALUŚ

PRZYRODA
AGNIESZKA OPANOWSKA

BIOLOGIA
AGNIESZKA OPANOWSKA
ANNA SKRZYPKOWSKA

GEOGRAFIA
GRAŻYNA SIKORSKA

CHEMIA
ANNA SKRZYPKOWSKA 

FIZYKA
AGNIESZKA ZUCHWALSKA

MUZYKA:
ANNA CZAPLA
JOLANTA KARP 

PLASTYKA:
ANNA CZAPLA
JOLANTA KARP

TECHNIKA:
KAROL GÓRSKI
AGNIESZKA ZUCHWALSKA
 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE / INFORMATYKA:
KAROL GÓRSKI
AGNIESZKA ZUCHWALSKA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
BRYGIDA MARKOWSKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
SZYMON ANDRUCZYK
RENATA ARASIMOWICZ
DOMINIK RYKACZEWSKI
ZIEMOWIT TUCHOLSKI
PAWEŁ ŻDANUK

 ŚWIETLICA:
ANNA GIEDROJĆ-RACIS 
MAGDALENA RYDZEWSKA 
ALICJA JACEWICZ
JUSTYNA  RÓŻYŃSKA

BIBLIOTEKA:
MAŁGORZATA POZNAŃSKA

PSYCHOLOG SZKOLNY
MONIKA MILEWSKA - BRZOZOWSKA

PEDAGOG SZKOLNY:
EWA KŁOCZKO

PEDAGOG SPECJALNY
ALICJA JACEWICZ
 

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY
EWA KŁOCZKO

INTEGRACJA SENSORYCZNA
MARTA JUSTYNA GÓRAL

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
MAŁGORZATA BUTKIEWICZ-NOLKO

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
EWA KŁOCZKO, TERESA SINKIEWICZ-ROMATOWSKA, TERESA ZAFORYMSKA

REWALIDACJA
MAŁGORZATA BUTKIEWICZ-NOLKO 
ALICJA JACEWICZ
DOROTA WASZKIEWICZ