Rada Pedagogiczna

 DYREKTOR SZKOŁY
EWA BRZOZOWSKA

Z - CA DYREKTORA
WANDA SZCZESNA

Z - CA DYREKTORA
JOANNA OKRĄGŁA

 
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:

EWA BUTKIEWICZ
EWA GORSZEWSKA(URLOP)
JOANNA HARABURDA
BEATA JURGIELEWICZ
EDYTA JURGIELEWICZ (URLOP)

MAŁGORZATA MURAWKA
PAULA ROGOJSZ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
MARTA JUSTYNA GÓRAL

EWA GÓRSKA
ANNA KAMYSZEK
EWA MIKLASZEWICZ (URLOP)
JUSTYNA RÓŻYŃSKA
MAGDALENA RYDZEWSKA

 GRAŻYNA SERAFIN
TERESA SINKIEWICZ-ROMATOWSKA
ELŻBIETA STEFANOWICZ (URLOP)
KAMILA STELMACH
WANDA SZCZESNA
EWA SZCZESNA-WASILEWSKA 

BEATA WAWRENTOWICZ

RELIGIA:
AGNIESZKA BOŻENA BRZOZOWSKA
KSIĄDZ PIOTR BĄCZYŃSKI
JOANNA SMYKOWSKA
SIOSTRA TERESA KALSKA

 JĘZYK POLSKI:
DOROTA DREJER
MAŁGORZATA KUSZEL 
ADRIANNA RYBAK
MAŁGORZATA SOJKOWSKA (URLOP)
IZABELA WALENDZEWICZ

TERESA ZAFORYMSKA

HISTORIA:
EWA BRZOZOWSKA
ALICJA GODLEWSKA
BARBARA HARABURDA
ANETA POPŁAWSKA

JĘZYK ANGIELSKI:
DOROTA DZIECHCIARZ (URLOP)
ANETA ORCHOWSKA
ALINA ŻUKOWSKA
JACEK ŻYLIŃSKI
MAŁGORZATA BUTKIEWICZ-NOLKO (URLOP)
DOROTA KOŚCIUCH
DOROTA WASZKIEWICZ

JĘZYK NIEMIECKI
HANNA MIŁKOWSKA-LEONOWICZ

MATEMATYKA:
GRAŻYNA GWIAZDOWSKA
URSZULA PACHUCKA (URLOP)
BEATA PROTASIEWICZ
RENATA RENKIEWICZ - WALUŚ

PRZYRODA
AGNIESZKA OPANOWSKA

BIOLOGIA
ELŻBIETA LEŚNIEWSKA

GEOGRAFIA
GRAŻYNA SIKORSKA

CHEMIA
ANNA SKRZYPKOWSKA 

FIZYKA
BOŻENA RUTKOWSKA

MUZYKA:
ANNA CZAPLA
JOLANTA KARP

PLASTYKA:
ANNA CZAPLA
MAŁGORZATA JURGIELEWICZ

JOLANTA KARP

TECHNIKA:
MAŁGORZATA JURGIELEWICZ
 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE / INFORMATYKA:
KAROL GÓRSKI
TOMASZ KAMYSZEK
AGNIESZKA ZUCHWALSKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
SZYMON ANDRUCZYK
RENATA ARASIMOWICZ
MAREK KAŁCZYŃSKI
DOMINIK RYKACZEWSKI
ZIEMOWIT TUCHOLSKI
PAWEŁ ŻDANUK

 ŚWIETLICA:
ANNA GIEDROJĆ-RACIS
EWA BIAŁOBRODZKA

 

BIBLIOTEKA DZIAŁ DZIECIĘCY:
BEATA DOŁUBIZNO

BIBLIOTEKA DZIAŁ MŁODZIEŻOWY:
MAŁGORZATA POZNAŃSKA

PSYCHOLOG SZKOLNY
JOANNA OKRĄGŁA

PEDAGOG SZKOLNY:
MARIA LEBIEDIEW-BETIUK
EWA KŁOCZKO

PEDAGOG SPECJALNY
JOANNA OKRĄGŁA
ANETA POPŁAWSKA

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY
EWA KŁOCZKO

INTEGRACJA SENSORYCZNA
MARTA JUSTYNA GÓRAL

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
MAŁGORZATA MICHNIEWICZ

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
EWA BIAŁOBRODZKA
JOANNA OKRĄGŁA