Organizacja zakończenia roku szk. 2022/23

 

godz. 8.15

klasy I-III SP2 – sala gimnastyczna

Po uroczystości spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:

Klasa 1a- p. Wanda Szczesna - sala nr 06

Klasa 1b- p. Ewa Szczesna-Wasilewska - sala nr 05

Klasa 1c- p. Kamila Stelmach - sala nr 03

Klasa 2a- p. Anna Kamyszek - sala nr 208

Klasa 2b- p. Beata Wawrentowicz – świetlica szkolna

Klasa 3a- p. Elżbieta Stefanowicz - sala nr 210

Klasa 3b- p. Grażyna Serafin - sala nr 207

Klasa 3c- p. Justyna Różyńska- sala nr 209

Klasa 3d- p. Teresa Sinkiewicz- Romatowska- sala nr 07

godz. 9.15

klasy IV-VI- sala gimnastyczna

Po uroczystości spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:

kl. 4a- sala 205- p. Renata Renkiewicz-Waluś

kl. 4b- sala 103- p. Alicja Godlewska

kl. 4c- sala 201- p. Anna Skrzypkowska

kl. 4d- sala 113-p. Małgorzata Kuszel

kl. 5a- sala 202 - p. Agnieszka Zuchwalska

kl. 5b- sala 109- p. Adrianna Rybak

kl. 5c- sala 2- p. Izabela Walendzewicz

kl. 6a- sala nr 4- p. Anna Czapla

kl. 6b- sala nr 204- p. Agnieszka Opanowska

kl. 6c- sala nr 110- p.   Grażyna Gwiazdowska

godz. 11.15

kl. VII-VIII–  sala gimnastyczna:

Po uroczystości spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:

kl. 7a- sala 03- p. Dorota Drejer

kl. 7b- sala 104- p. Ewa Kłoczko

kl. 7c- sala 203- p. Barbara Haraburda

kl. 8a- sala 107- p. Teresa Zaforymska

kl. 8b- sala 111- p. Dorota Kościuch

kl. 8c- sala 206- p. Dominik Rykaczewski

kl. 8d- sala 112- p. Dorota Waszkiewicz