Nauka zdalna w szkole

Od 7 lutego do 27 lutego 2022 r. uczniowie z klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.
Szczegóły dotyczące organizacji pracy szkół i placówek do końca ferii znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych--gotowe-przepisy