Stypendium szkolne: wrzesień-grudzień 2021

Decyzje stypendialne dostępne są na dyżurce przy wejściu głównym do szkoły. Proszę zapoznać się  załączoną informacją dotyczącą realizacji  stypendium oraz katalogiem zakupów w ramach otrzymanego stypendium.