Przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w szkole

W związku z narastającą liczbą przypadków zakażeń wirusem Covid -19 wśród mieszkańców Suwałk proszę o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego na terenie naszej placówki. Proszę o zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (1,5 m), a gdy nie jest to możliwe, m.in. w przestrzeniach wspólnych, proszę o noszenie maseczek. Przypominam o obowiązku wietrzenia pomieszczeń, szczególnie w trakcie przerw, mycia i dezynfekcji powierzchni, częstym myciu i dezynfekcji rąk.

 

Szczegółowe wytyczne MEiN, MZ i GIS pod linkiem

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r