Ubezpieczenia NNW w r.szk. 2021/2022

W roku 2021/2022 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Suwałkach wybrała ofertę ubezpieczenia InterRisk Vienna Insurance Group na ubezpieczenie NNW uczniów przy sumie ubezpieczenia 30 000 zł i składce 50 zł od osoby.

Osobą do kontaktu w sprawie zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia NNW jest pan Rafał Racki tel. 606958823.

Szczegóły w zakładce UBEZPIECZENIA