Nowe informacje w zakładce REKRUTACJA

W zakładce Rekrutacja znajdują się nowe informacje na temat sposobów potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do klasy dwujęzycznej i potwierdzenia przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej.