Uczniowie przyjęci do przedszkola i klasy pierwszej

W zakładce REKRUTACJA znajdują się listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola i klasy pierwszej.