Zmiany w szkole-nowa numeracja sal

W czasie wakacji w szkole nastąpiła zmiana numeracji sal. WYKAZ ZMIAN