Konsultacje dla rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 

l.p.

imię i nazwisko nauczyciela

konsultacje z rodzicami

 

1

Arasimowicz Renata

piątek 8.55-9.40

pokój nauczycielski przy sali gimnastycznej

 

2

Biereżnoj- Szpakowska Ewa

piątek 8.00-8.45

sala nr 9

 
 

3

Brzozowska Agnieszka Bożena

poniedziałek 11.30-12.35

pokój nauczycielski

 

4

Bułajewska Iwona

poniedziałek 8.15-8.50

pokój nauczycielski

 
 

5

Butkiewicz- Nolko Małgorzata Edyta

poniedziałek 13.40-14-25

piątek 13.40-14.25

sala nr 0

 
 

6

Drejer Dorota

piątek 9.00-9.50

sala nr 5

 
 

7

Gawińska Ewa

poniedziałek 10.45-11.30

pokój nauczycielski przy sali gimnastycznej

 

8

Haraburda Barbara

środa 10.45-11.30

sala nr 17

 

9

Kałczyński Marek Piotr

czwartek 14.25-15.10

pokój nauczycielski przy sali gimnastycznej

 

10

Kościuch Dorota

poniedziałek 8.55-9.50

sala nr 12

 

11

Kuszel Małgorzata

wtorek 12.35-13.30

sala nr 6

 
 

12

Leśniewska Elżbieta

środa 9.50-10.35

sala nr 16

 
 

13

Miłkowska –Leonowicz Hanna

środa 12.45-13.30

pokój nauczycielski

 
 

14

Okrągła Joanna

gabinet wicedyrektora/ gabinet psychologa

 
 

15

Popławska Aneta

poniedziałek 8.00-8.45 sala nr 12

 
 

16

Poznańska Małgorzata

biblioteka 8-13 codziennie

 
 

17

Protasiewicz Beata Grażyna

piątek 10.45-11.30

 
 

18

Renkiewicz- Waluś Renata

Środa 9.50-10.35

 

19

Rykaczewski Dominik

wtorek 14.30- 16.00

obiekty sportowe

 

20

Sikorska Grażyna

piątek 8.55-9.00

sala nr 14

 

21

Zaforymska Teresa

środa 13.40-14.25

sala nr 8