Rada Rodziców

klasa

imię i nazwisko przedstawiciela RR

 

1a

p. Jolanta Staszkiewicz

1b

p. Dorota Kaszuba

1c

p. Tomasz Burba

1d

p. Ewa Czarniecka

2a

p. Beata Teresa Kaszuba

2b

p. Renata   Anna Raczkowska

2c

p. Agnieszka Wencek

2d

p. Małgorzata Książko

3a

p. Krystyna Rółkowska

3b

p. Grażyna Grylska

3c

p. Anna Jasińska

3d

p. Sylwia Halina Iwanowska

Prezydium Rady Rodziców:

  1. p. Anna Jasińska- przewodnicząca Rady Rodziców
  2. p. Ewa Czarniecka
  3. p. Krystyna Rółkowska

 

Dnia 30.09.2015 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców. Pozytywnie zaopiniowano program wychowawczy i profilaktyczny szkoły oraz rozliczenie finansowe funduszy z dobrowolnych składek rodziców. Ustalono dobrowolną składkę na fundusz Rady Rodziców w wysokości 30 zł. Wpłaty przyjmują wychowawcy.