Doradca zawodowy radzi...

IS P10702778 lutego, podczas zorganizowanego spotkania dla rodziców uczniów klas ósmych szkoły podstawowej oraz klas trzecich gimnazjum, szkolny doradca zawodowy przedstawił informacje dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

W trakcie prezentacji rodzice uczniów zostali zapoznani m.in. ze szczegółowymi kryteriami rekrutacji, terminami egzaminów oraz schematami możliwej dalszej ścieżki edukacyjnej zarówno dla absolwentów szkoły podstawowej, jak i absolwentów gimnazjum. Po spotkaniu rodzicom zostały przekazane ulotki informacyjne dotyczące rekrutacji, wskazano również szkolnego doradcę zawodowego, jako osobę do udzielania wszelkich informacji w tym zakresie dla uczniów oraz ich rodziców.