Spotkanie uczniów z przedstawicielem Zespołu Szkół w Dowspudzie

218 marca, w ramach promocji szkół ponadpodstawo- wych/ponadgimnazjalnych, uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum odwiedziła pani Agnieszka Sidor - wicedyrektor ZS w Dowspudzie. To kolejna szkoła, która zaprezentowała tegorocznym absolwentom swoją ofertę edukacyjną.

W trakcie spotkań uczniowie zapoznali się z kierunkami kształcenia, ofertą zajęć dodatkowych oraz płatnych staży. Ważne informacje to także możliwość zakwaterowania w przyszkolnym internacie oraz możliwość zrealizowania kursu prawa jazdy w kategoriach B i T.

1.jpg2.jpg3.jpg