Nauka i zabawa z multimediami

20240221 122149Aby nauka była ciekawa, korzystamy w pracy z programów edukacyjnych zakupionych w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w Zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Akrtywna Tablica wspiera naukę migrantów

20240207 131059W ramach programu Aktywna Tablica szkoła zakupiła oprogramowanie wspierające pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pod nazwą mTalent. Jest to uznana seria specjalistycznych programów edukacyjnych przeznaczonych do diagnozy, profilaktyki oraz terapii dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Aktywna Tablica 2022

 

plakat aktywna

aktywna tablica

"Aktywna Tablica" to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 43750 PLN

Udzielone wsparcie finansowe zamierzamy przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii: 

-  psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (np. Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD, Attention Deficit Disorder – ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią),
- procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD, ADD, z autyzmem,
-dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,