Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szk. 2020/2021

  • Drukuj

1. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

2. Karta informacji o produkcie ubezpieczeniowym

Załącznik 1 Tabela środków specjalnych do ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

3. Zgłoszenie szkody

4. Zakres nnw