HARMONOGRAM

  • Drukuj

kap ludzki               suwalki herb duze                  47377          UEEFS L-kolor nowe 1       

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

IM. ALEKSANDRY PIŁSUDSKIEJ W SUWAŁKACH

W RAMACH PROJEKTU ,,WIEDZA –KLUCZEM DO SUKCESU”.

 

Lp.

Beneficjent

Nr projektu

Nazwa zajęć

Dzień

Grupa/ Godziny, w których odbywają się zajęcia

Miejsce

Liczba
uczestników

1.

Miasto Suwałki

WND-POKL.09.01.02-20-811/13

,,ENGLISH IS FUN”-
JĘZYK ANGIELSKI ZNAM.

PONIEDZIAŁEK

GRUPA I
8.55-10.35

sala nr 1

9

CZWARTEK

GRUPA II
12.45-13.30
14.35-15.20

sala nr 1

8

ŚRODA

GRUPA III
13.40-15.20

sala nr 9

8

PIĄTEK

GRUPA IV

sala nr 9

8

2.

Miasto Suwałki

WND-POKL.09.01.02-20-811/13

,,AGRAFKA”- ZAJĘCIA LITERACKO- DZIENNIKARSKIE

WTOREK

GRUPA I
13.45-16.00

Sala w Szkole Muzycznej

15

PIĄTEK

GRUPA I
13.45-16.00

Sala w Szkole Muzycznej

3.

Miasto Suwałki

WND-POKL.09.01.02-20-811/13

,,ZABAWY JĘZYKIEM POLSKIM”- ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

ŚRODA

GRUPA I
13.40-15.20

Sala nr 13

8

CZWARTEK

GRUPA II
13.40-15.20

Sala nr 13

8

CZWARTEK

GRUPA III
12.45-13.30

Sala nr 13

8

PIĄTEK

GRUPA IV
12.45-14.25

Sala nr 13

8

4.

Miasto Suwałki

WND-POKL.09.01.02-20-811/13

,,MYŚLĘ, LICZĘ - MATEMATYKĘ ĆWICZĘ”

CZWARTEK

GRUPA I
13.40-14.25

Sala nr 9A

8

PONIEDZIAŁEK

GRUPA II
8.55-9.40

Sala nr 6

8

CZWARTEK

GRUPA III
12.45-14.15

Sala nr 8 lub czytelnia

9

PIĄTEK

GRUPA IV
12.45-14.15

Sala nr 8 lub czytelnia

12

5.

Miasto Suwałki

WND-POKL.09.01.02-20-811/13

,,Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT”- LABORATORIUM PRZYRODNICZE

PONIEDZIAŁEK

GRUPA I
8.00-9.40

Sala nr 10

12

WTOREK

GRUPA II
14.35-16.05

Sala nr 10

8

CZWARTEK

GRUPA III
14.35-16.05

Sala nr 10

8

PIĄTEK

GRUPA IV
13.40-15.20

Sala nr 10

12

6.

Miasto Suwałki

WND-POKL.09.01.02-20-811/13

,,SPRAWNE RĘCE - MOGĄ WIĘCEJ”- ZAJĘCIA
PLASTYCZNO - TECHNICZNE

PONIEDZIAŁEK

GRUPA I
14.30-16.00

Sala nr 11

10

ŚRODA

GRUPA II
13.40-15.10

Sala nr 11

10

CZWARTEK

GRUPA III
12.45-14.15

Sala nr 11

10

7.

Miasto Suwałki

WND-POKL.09.01.02-20-811/13

,,MAŁY INFORMATYK”- ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

WTOREK

GRUPA I
14.30-16.00

Sala nr 18

10

ŚRODA

GRUPA II
13.40-15.10

Sala nr 18

10

PIĄTEK

GRUPA III
14.00-15.30

Sala nr 18

10

8.

Miasto Suwałki

WND-POKL.09.01.02-20-811/13

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTY-CZNE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS IV-VI

PONIEDZIAŁEK

GRUPA I
7.55-8.55

Sala nr 6

7

CZWARTEK

GRUPA II
13.45-14.45

Sala nr 7

8

9.

Miasto Suwałki

WND-POKL.09.01.02-20-811/13

,,W ZDROWYM CIELE - ZDROWY DUCH”- ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ.

WTOREK

GRUPA I
14.30-16.00

Sala gimnastyczna

19

PIĄTEK

GRUPA II
13.30-15.00

Sala gimnastyczna

18

WTOREK

GRUPA III
15.00-16.30

Sala gimnastyczna

16

PIĄTEK

GRUPA IV
13.30-15.00

Sala gimnastyczna

17

10.

Miasto Suwałki

WND-POKL.09.01.02-20-811/13

ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI KLAS ,,O”.

WTOREK

GRUPA I O,,A”
12.40-13.25

Sala nr 5

12

ŚRODA

GRUPA II O,,A”
12.40-13.25

Sala nr 5

12

CZWARTEK

GRUPA III O,,B”
12.40-13.25

Sala nr 5

13

PIĄTEK

GRUPA IV O,,B”
13.40-14.25

Sala nr 5

12

11.

Miasto Suwałki

WND-POKL.09.01.02-20-811/13

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI KLAS ,,O”.

PONIEDZIAŁEK
GRUPA I
12.30-13.30

Gabinet pedagoga szkolnego

4

WTOREK

GRUPA II
12.30-13.30

Gabinet pedagoga szkolnego

4

ŚRODA

GRUPA II
12.30-13.30

Gabinet pedagoga szkolnego

4

CZWARTEK

GRUPA II
12.30-13.30

Gabinet pedagoga szkolnego

4

  Opracowała: WANDA SZCZESNA - Szkolny Koordynator Projektu pn. ,,WIEDZA-KLUCZEM DO SUKCESU” SP nr 2 w Suwałkach