Temat świąt na projekcie eTwinning

Projekt e Twinning ‘Offene Schulgemeinschaft’ angażuje nas w wiele ciekawych działań. Na początku każdy z nas zaprezentował się w zadaniu ‘10 Fakten über uns’; tworzyliśmy quizy i gry interaktywne. W okresie przedświątecznym każda z grup wykonała zadania  z przygotowanego kalendarza adwentowego, a na koniec kartki z życzeniami świątecznymi. Oto jakie otrzymaliśmy życzenia świąteczne i noworoczne od naszych partnerów:

20180105 13475220180105 134652 

 

e-Twinning 2017/2018

Tegoroczny projekt eTwinning jest nieco odmienny od wcześniejszych. Różni się pod względem językowym (głównym językiem projektu jest niemiecki pod opieką p. Iwony Bułajewskiej, a dodatkowym angielski pod opieką p. Małgorzaty Dziuby), inny jest też zasięg, gdyż realizujemy go wspólnie ze szkołami z Krzesławic, Jaworzna, Węgrowa i Zakopanego.

Czytaj więcej...

Projekty unijne - "eTwinning" 2015/2016

W bieżącym roku szkolnym realizujemy dwa projekty eTwinning:

W działaniach projektu eTwinning 'Festivals' zaangażowani są uczniowie naszej szkoły z kl III a i II a oraz młodzież IES Virgen del Soterrano z Hiszpanii. Jego celem jest wzajemne przekazanie informacji na temat folkloru, muzyki, historii i tradycji. Wierzymy, iż zdobyta w ten sposób wiedza w dużym stopniu rozwinie świadomość o różnorodności i podobieństwach środowisk, w jakich żyjemy.

'Are sound and light pollutants!? ' to tytuł projektu, którego zadaniem są badania dźwięku i światła w kontekście ich wpływu na nasze otoczenie. Uczestnicy tego przedsięwzięcia, uczniowie różnych szkół w Europie po zapoznaniu czym jest światło i dźwięk będą próbowali określić jaki jest ich wpływ na ludzkie zdrowie. Na to pytanie stara się odpowiedzieć grupa uczniów kl. I a wraz z rówieśnikami z Chorwacji, Francji, Turcji i Macedonii.

tt   ttt

Projekty unijne - "eTwinning" 2014/2015

 "eTwinning", opiekun Małgorzata Dziuba

etwinning eTwinning to społeczność szkół w Europie. eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich , które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie. Portal eTwinning jest w tej akcji głównym miejscem spotkań oraz platformą pracy. Jest dostępny w 25 językach i przyciągnął do siebie blisko 230 277 członków.

Nasza przygoda z  eTwinningiem trwa od 2011 roku. W tym roku, w czwartym eTwinningowym projekcie, uczestniczy klasa III B.

Czytaj więcej...

Projekty unijne - " eMotion Pictures" 2014/2015

 "e Motion Pictures", opiekun Małgorzata Dziuba

   

skan2.jpgskanowanie0001.jpg
  Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymienianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

Czytaj więcej...

Projekty unijne - "Profesjonalny nauczyciel" 2013-2015

Nauczyciele Gimnazjum nr 1 w okresie 01.08.2013 – 31.07.2015 uczestniczyli w projekcie „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki”, który był odpowiedzią na zmiany, jakie w zakresie doskonalenia nauczycieli planowało wdrożyć Ministerstwo Edukacji Narodowej. Główne cele projektu:  podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia pracowników szkół i przedszkoli w Suwałkach poprzez wdrożenie modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły czy przedszkola, a w szczególności:

- prowadzenie doskonalenia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły i przedszkola,

- pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych przez nauczyciela,

- lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek wspierających rozwój szkół,

- organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół i przedszkoli na terenie powiatu.

 

"ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach" 2010-2013

Celem projektu, do którego w roku szk. 2011/2012 przystąpiła nasza szkoła, było wdrożenie w gimnazjach innowacyjnych rozwiązań programowych i metodycznych umożliwiających uczniom wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej nowoczesnych środków w procesie uczenia się przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Realizacja projektu została przewidziana na lata szkolne: 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

"Otwarty umysł – drogą do sukcesu" 2012

Od lutego 2012 r. w Gimnazjum nr 1 w Suwałkach odbywają się zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu pn. „Otwarty umysł – drogą do sukcesu”. Projekt   realizowany jest przez Miasto Suwałki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie naszej szkoły mają okazję uczestniczyć  w zajęciach z języka angielskiego, z przedmiotów matematyczno-informatycznych, przyrodniczych, w projekcie poznawczo-badawczym, poznawczo-naukowym, ponadto w zajęciach teatralnych oraz  doradztwa zawodowego.

"Suwalski Internet Równych Szans" 2012

W 2012 roku szkoła przystąpiła do projektu „Suwalski Internet Równych Szans” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Celem ogólnym projektu było zapewnienie przez kolejne 5 lat  pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym - poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W ramach projektu w bibliotece gimnazjum zorganizowana została „świetlica internetowa" wyposażona w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu.