Informacja

  • Drukuj

Od 4 maja wszyscy uczniowie klas 1-3 wracają do nauki w trybie stacjonarnym wg obowiązującego tygodniowego planu zajęć.