Informacja dla rodziców

  • Drukuj

Zasady organizacji nauczania zdalnego w szkole i w oddziałach przedszkolnych - list dyrektor szkoły Ewy Brzozowskiej do rodziców.

 

 

Co należy rozumieć pod pojęciem nauki w domu oraz czym są zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość- poradnik