Listy gratulacyjne

  • Drukuj

List Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego  do uczestników uroczystości jubileuszowych.

List Posła Rzeczpospolitej Polskiej Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego