Zwrot kosztów zakupu biletu miesięcznego

  • Drukuj

Informacje i oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów zakupu biletu miesięcznego dziecka/ucznia i jego opiekuna uprawnionego do przejazdu środkami komunikacji publicznej.